BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜR
Murat EKER
ÖZGEÇMİŞ
1965 yılında Tokat – Niksar’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Niksar’da bitirdi. Söke Ziraat Teknik Lisesini 1984 yılında bitirdi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Mekanizasyon Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını 1996 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümünde tamamladı.


1985–1989 yıllarında Ziraat Teknisyeni olarak Afyon Zirai Üretim İşletmesi ve Erzurum Tarım İl Müdürlüğü’nde görev yaptı. Ziraat Mühendisi olarak 1989 yılından beri çalışmaktadır. 1990 yılına kadar Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünde, 1990–2004 yılları arasında Tokat Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsünde görev yapmıştır. Enstitüde görev yaptığı yıllarda Yatırım Yönetimi Bölüm Başkanlığı ve Yatırım Yönetimi Grubu Başkan Yardımcılıklarında bulunmuştur. 2004 yılı Temmuz ayından itibaren Tokat Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’nde ve teşkilatın devri ile birlikte, Tokat İl Özel İdaresi’nde görev yapmakta olup; 17.04.2017 tarihinden itibaren de, Tokat İl Özel İdare içerisinde Bilgi İşlem Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

BİRİM GÖREV TANIMI

1. Bilgi işlem faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması (CBS, KÖYBÎS, Elektronik Arşivleme, Araç Takip Sistemleri vb.)
2. Özel İdare birimlerinin elektronik ortamında faaliyet yürütebilmeleri için gerekli alt yapının kurulması, bakımının ve işlerliğinin sağlanması.
3. Özel İdare birimleri arasında elektronik iletişimin artırılması ve sorunsuzca çalışmanın sağlanması amacıyla, gerekli altyapının hazırlanması, bakımının yaptırılması ve işlerliğinin sağlanması.
4. İdareye alınacak elektronik ekipmanların ve yazılımların, teknik şartnamesine ve sözleşmelerine katkı sağlamak.
5. İdareye ait elektronik ekipman ve yazılımların, bakım ve onarımlarının yapımını; Destek Hizmetleri Müdürlüğünce koordineli bir şekilde sağlamak.
6. Özel İdare birimlerden gelen talep üzerine, yeni bilgisayar yazılım ve programlarının temini ile daha önceden temin edilmiş yazılımların güncellenmesi ve işletiminin sağlanması.
7. Özel İdare elektronik verilerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla, gerekli önlemlerin alınması.
8. İdare WEB sayfasının düzenlenmesi ve güncel tutulmasını sağlamak.
9. E-İçişleri projesi kapsamında; e-imza, e-posta, e-randevu iş ve işlemlerini yapmak.
10. E-İçişleri projesi kapsamında uygulamaya başlanılan, Yerel Yönetim Modüllerinin uygulanmasında, birimlerde ortaya çıkacak problemlerin çözümünü sağlamak.
11. E-İçişleri ile ilgili konularda, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yardım Masası ile koordinasyonu sağlamak.
12. İdare personelinin elektronik ekipman ve yazılım konusundaki eğitim ihtiyacını; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon halinde karşılamak.
13. Brifing dosyaları ve İl Koordinasyon Kurulu Toplantı Dosyalarını; İdare birimleri arasında koordinasyonunu sağlayarak, sunuma hazır hale getirmek.
14. AR-GE hizmetlerini yürütmek.
15. İdare stratejik planı, performans programı ve faaliyet raporunun sunuma hazırlanmasında. Mali Hizmetler Müdürlüğüne katkı sağlamak.
16. Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında İdare tarafından yaptırılan,  yenilenebilir kaynağa dayalı enerji üretim tesislerinin, sevk ve idaresini sağlamak.
17. Birim stratejisini, performans programını ve faaliyet raporunu hazırlamak.
18. Birim personeline ait her türlü mesai puantajlarını hazırlayarak, İnsan Kaynakları ve
            Eğitim Müdürlüğüne iletmek.
19. Birim personeli ile ilgili vukua gelebilecek iş kazaları ile ilgili gerekli tutanakları zaman geçirmeden yasal süresi içerisinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek  üzere, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne iletmek ve personelin iş güvenliğini sağlamak.
20. Birim evraklarının korunmasını ve arşivlenmesini sağlamak.
21. Birimi ilgilendiren mevzuatın takibi ve uygulamasını sağlamak; kanun ve mevzuat çerçevesinde, amirlerin vereceği diğer görevleri yapmak.