İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜR
Bayram YILMAZ
ÖZGEÇMİŞ

1963 yılında Tokat- Erbaa Kale Köyünde doğdu. Erbaa Kale köyü İlkokulunu, Tokat Plevne (Devrim) Ortaokulunu ve Gazi Osman Paşa Lisesini bitirdi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümünden 1986 yılında mezun oldu.

1986–1988 yılları arasında Amasya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü’nde, Geçici olarak çalışırken 1987–1988 yılları arasında askerlik hizmetini (Isparta-Eğirdir-Hakkari-Beytüşşebab) tamamladı. Tarım Reformu Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü (1989–2003 Temmuz) ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nde (Temmuz- Eylül / 2003) sözleşmeli ve kadrolu Ziraat Mühendisi olarak çalıştı. Bu süre zarfında GAP da yer alan Şanlıurfa, Harran ve Baziki Ovaları Arazi Toplulaştırma Projelerinin kontrol ünitelerinde Kontrol Mühendisi ve Kontrol Şefi olarak görev yaptı. Arazi Toplulaştırma projelerinin uygulanması konusunda Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinde ilgili bölümlerine konferans vermiştir. Yine kurumu temsilen toplantılara katılmış sunum ve  bildiri hazırlayarak sunmuştur. 2003 (Ekim)’ de tayin edildiği, Tokat Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Sulama ve Toprak işleri Şube Müdürlüğü’nde arazi toplulaştırma, gölet ve küçük-su projelerinde Kontrol Mühendisi olarak görev yaptı. Tokat İl Özel İdaresinin yapılanması dolayısıyla oluşturulan yeni müdürlüklerden sırasıyla Strateji Geliştirme Müdürlüğü,  Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bulunmuş ve 23.07.2014 tarihinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü olarak atandı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

BİRİM GÖREV TANIMI

-İfraz,Tevhid,Cins Değişikliği, Hisseli satış, Halihazır Harita işlemleri
-Köy Yerleşik ve Gelişme Alanlarının tespiti,
-İmar Planı ve İmar plan Tadilat Hizmetleri, 
-İnşaat İzni, Ruhsatı, Denetimi Hizmetleri, ve kaçak inşaat denetimleri
-TUİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine ilişkin numarataj hizmetleri
-Yatırım Projelerinin başvurularını değerlendirerek sonuçlandırmak.
-KUDEB Hizmetleri,
-İl Çevre Düzeni Planı,
-Emlak ve İstimlâk Hizmetleri ve İdareye ait lojmanların tahsis işlemleri
-İdarenin vereceği Diğer görevler.