YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜR
Haluk POLATLIGİL
ÖZGEÇMİŞ
1956 yılı Tokat Merkez İlçe doğumluyum. İlk, Orta ve Lise tahsilimi aynı ilde tamamladıktan sonra 1977 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesine girdim.


1981 yılında Ziraat Mühendisi olarak mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisansımı tamamlayarak 1982 yılında Ziraat Yüksek Mühendisi oldum.


Aynı yıl içerisinde Askerlik görevime başlayarak 1983 yılında yedek Subay olarak terhis oldum.


1983 yılında Devlet memurluğu sınavını kazanarak Ordu Kooperatifler İl Müdürlüğünde göreve başladım. Teşkilatta Köy Kalkınma Kooperatiflerinin Etüd-Proje dosyalarının hazırlanmasında Proje mühendisi olarak görev yaparak bu görevimi 1985 yılına kadar sürdürdüm.


1985-1989 yılları arasında Samsun ve Tokat Tarım İl Müdürlüklerinde Proje mühendisi olarak çeşitli konularda hizmet verdim.


1989 yılında ise Kurum değişikliği yaparak Tokat Köy Hizmetleri il Müdürlüğünde teknik elaman olarak sulama göletlerinin etüd, planlama ve proje dosyalarının hazırlanmasında ayrıca sulama kanalları, arazi drenajı, dere ıslahı ve arazi tesviyesi konularında hizmet verdim.


2003-2005 yılları arasında Tokat Köy Hizmetleri il Müdürlüğünde İl müdür yardımcılığı görevini yürüttüm.


2005-2007 yılları arasında ise Tokat İl özel idaresi imar işleri müdürlüğünde müdür yardımcısı olarak görev yaptım.


Yapı kontrol Müdürlüğünde teknik elaman olarak görev yapmakta iken Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik Gereği 24.01.2010 tarihinde yapılan sınavda başarılı olarak 07.04.2010 tarihinde Yapı Kontrol Müdürlüğü görevine atandım. 15.08.2012 tarihinde Yazı İşleri Müdürlüğüne atandım.


Evli ve bir çocuk babasıyım.


BİRİM GÖREV TANIMI
GÖREVİN KISA TANIMI :


İl Özel İdaresinin gelen –giden evrak kayıtlarının ilgili birimlere dağıtımı ve elektronik ortamda kayıtlarının yapılması, Muhtar Bilgi sistemi, BİMER,CİMER ve E İçişleri kapsamında gelen evrakların sonuçlandırılması.


GÖREVLERİ :


1) İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerine ait uygulamaların sistem analizi ile ihtiyaç planlamalarının yapılması.


2) Resmi gazete ile diğer mevzuatlardan İdareyi İlgilendiren konuların belirlenerek ilgili birimlere dağıtımını yapmak.


3) Birim ve kurum arşivlerini elektronik ortamda değerlendirmek ve bu amaçla projeler üretmek.


4) Elektronik arşiv bilgi sistemlerinin E-İçişleri kapsamında iletilmesi.


5) İdareye gelen tüm evrakların kayıt altına alınarak ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.


6) Doküman yönetim sistemini oluşturmak evrak dolaşımını sayısal ortama aktarmak.


7) Arşiv mevzuatı gereği Arşiv yönetmeliğini ve dosya tasnif ve saklama planlarını hazırlamak güncellemek ve uygulamasını sağlamak.


8) İl Özel İdaresi ve bağlı Birim arşivlerinin düzenlenmesi çalışmalarını kordine etmek ve bu konuda gerekli danışmanlık hizmetlerini vermeksonuçlarını izlemek.


9) Kurum arşivine gelen malzemelerden muhafazasına gerek kalmayanlarınayıklanması için komisyon oluşturmak ve komisyon kararları doğrultusunda imha işlemlerinin yürütmek.


10) Ayıklama ve imha işlemleri neticesinde kurum arşivinde saklanmak üzere kalan belgeleri mevzuata göre tasnif etmek.


11) İl Özel İdaresi bünyesinde kullanılan evraklar formlar ve dosyalama teknikleri konusunda standarditasyon çalışmaları yapmak.


12) Köşe yazıları fotoğraflar ve basın yoluyla halkınyapmış olduğu istek ve şikayetlerin küpür halinde çoğaltılmasıve bunları ilgili makam ve birimlere ulaştırılması.


13) Bilgi edindirme yasa kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi.


14) Halkın idareden beklentileri ve istekleriile hali hazır durumlarının belirlenmesi için kamuoyu araştırması yapması ve yaptırması.


15) Birimi ile ilgili dönemler halinde faaliyet raporları performans raporları ve birifing dosyalarını hazırlamak ve üst makama sunmak.


16) Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer işlerin yerine getirilmesi.


İŞ AKIŞ ŞEMALARI
İNDİR
BİMER SERVİSİ
GÖREV TANIMLARI
Şef Osman AYDIN
Tekniker Ayhan ÇETİN
EVRAK KAYIT SERVİSİ
GÖREV TANIMLARI
VHKİ Bahattin UÇAR
Büro Görevlisi Ahmet ÖNER
Büro Görevlisi Asiye AKBAY
İşçi Selahattin GÜMÜŞER
DİĞER İŞLEMLER SERVİSİ
GÖREV TANIMLARI
Büro Görevlisi Ayşe YAVAŞ
İşçi Ahmet KARACA
İşçi Sinan ALTUN
İşçi Kemal AYBAKAN