2016 Yılı Faaliyet Raporu Görüşüldü


       Tokat İl Genel Meclisinin dördüncü birleşim oturumunda İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Gökçe ve şube müdürlerinin katılımıyla İl Özel İdaresi 2016 yılı faaliyet raporu sunumu yapıldı.

 

        Tokat İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer toplantıda yaptığı açıklamada, "İl Özel İdaresi İlimiz genelinde yaşam kalitesini yükseltmeyi temin etmek üzere eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, tarım, kültür, turizm alanlarında ve yasayla kendisine verilen diğer alanlarda hizmetlerini, şeffaflık ve hesap verilebilirliği sağlayacak şekilde katılımcı, insan ve çözüm odaklı anlayışla ifa etmektedir.İdaremizin 2016 yılına ait mali, idari ve performansa yönelik genel bilgi ve değerlendirmelerinin yer aldığı faaliyet raporu, hesap verme sorumluluğuna ışık tutan ve bu ilkenin işlerlik kazanmasını sağlayan temel belge olma özelliğini taşımaktadır” dedi.

 

        İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer’in  konuşmasının ardından İl Özel İdaresi birim müdürleri, 2016 yılı içerisinde birimler bazında yapılan faaliyetleri anlatarak 2017 yılında yapılacaklar hakkında da kısa bilgiler vermek suretiyle sunum yaptı.

 

Haber Resimleri