İHA ve Drone İnsansız Hava Aracı Kullanma Talimatı


(İHA)  İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı ile

İHA kullanacak  kişi ve hava aracı bilgilerinin internet kayıt sistemine kaydedilme zorunluluğu getirilmiştir.


Gerekli link: http://iha.shgm.gov.tr/index.html
Uçuşa yasak bölgeler


Madde 18 – (1) Aşağıda yer alan bölgelerde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin alınmadan herhangi bir sınıftaki İHA ile uçuş yapılması yasaktır:


a) İrtifaya bağlı olmaksızın bir havalimanının belirlenmiş meydan referans noktası merkez alınarak 8 NM (15 km) yarıçaplı alan içerisinde pist merkez hattı boyunca her iki yöne 12 NM (22 km) uzunluğunda ve her iki taraftan  2 NM (3,75 km) genişliğindeki sahada (Ek 6: Havalimanı çevresinde uçuşa yasak bölgeler krokisi),


b) İrtifaya bağlı olmaksızın seyrüsefer yardımcı cihazları, heliport, heliped, hava parkı, Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanmış olan denize/iniş kalkış alanlar, vb. merkez olmak üzere 5 NM (9 km) yarıçaplı sahada,


c) İrtifaya bağlı olmaksızın çok kalabalık ve kalabalık bölgeler üzerinde,


ç) Türkiye AIP’si ENR 5.1 bölümünde yer alan “Yasak, Tahditli ve Tehlikeli Sahalar”, Sayfa 15 / 23


d) Askeri yasak bölgelerde, cezaevi ve güvenlik kısıtlı alanarda,


e) NOTAM ile ilan edilen sahalarda, (2) Arama, kurtarma ve afet gibi öngörülemeyen acil durumlarda; Genel Müdürlük ile gerekli koordinasyonun sağlanması kaydıyla istisnai olarak Uçuş İzni verilebilir.


Gerekli Bilgiler Bu linkten öğrenilebilir.

http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/taslaklar/SHT-IHA.pdf