Misyonumuz

 
      Adil, şeffaf, hızlı ve etkin, kaynak israfına müsaade etmeyen, hizmet ve yatırımlarda vatandaş memnuniyetini esas alan temel ilkeler ışığında ve yasalarla belirlenen görev sınırları içerisinde yaşayan yöre halkına; Eğitim, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, gençlik ve spor, güvenlik, acil yardım ve kurtarma alanlarında hizmet vermektir.