Tokat Ören Yerleri

 

    Binlerce yıl toprak altında hapsolmuş güneşi tekrar görebilme umudunu hiç kaybetmeyen saraylar, tapınaklar, çarşılar, hamamlar,tiyatrolar

MAŞAT HÖYÜK

       Zile ilçesi Yalınyazı köyünde yer alan Maşat Höyük ören yerinde ,1973-1984 yılları arasında yapılan kazılar sonucu ortaya çıkartılan Hitit çivi yazısı ile yazılmış tabletler Tokat tarihini aydınlatan en önemli kaynaklardan biri olmuştur.Bu tabletlerin bir bölümü halen Tokat Müzesinde sergilenmektedir.Maşat Höyük'te M.Ö. 3000 yıllarında Eski Tunç Çağı,M.Ö. 2000 yıllarında Hitit Çağı,M.Ö. 1000 yıllarında Firig Çağının yaşandığı üç dönem tespit edilmiştir.Ayrıca Höyükte Boğaz köy Hattutaş  Hitit İmparatorluğuna bağlı bir uç beyinin sarayıda bulunmuştur.Kazılarla ortaya çıkartılan Hitit sarayının kerpiç ve taş duvarlardan oluşan mimari kalıntıları hava koşulları nedeni ile günden bugüne eriyerek kaybolmaktadır.

 SEBASTAPOLİS

        Sulusaray ilçe merkezinde yer alan antik kentin tarihi ilk Tunç Çağına kadar uzanmaktadır.Sebastapolis Latince bir kelime olup "Sebosto büyük,ulu,azemetli,Polis şehir" Büyük Şehir anlamına gelmektedir.Tokat Müze Müdürlüğünce yapılan kurtarma ve sondaj çalışmaları sonucunda kentin Helenistik Roma ve Bizans dönemlerinde de önemli bir yerleşim merkezi olduğu anlaşılmıştır.

        Kentin ana merkezinde sur ile çevrili olduğu görülmüş,sur içerisnde yapılan kazı sonucu bir hamam ve kilise ortaya çıkmıştır.İlçenin çeşitli yerlerinde yapılan kazılar sonucu pek çok yapı taşı bulunmuştur.Bazı taşların üzerine insan ve hayvan figürü işlenmiştir.Yine bazı taşların üzerinde de haç işareti bulunmaktadır.Kilisenin tabanı küçük mozaikler  kullanılarak süslemeli bir şekilde yapılmıştır.İlçede Helenistik Roma ve Bizans dönemine ait yapı taşlarından oluşturulan açık hava müzesi ve mozaikten insan yüzü figürü bulunan mozaik müzesi ziyaretçilerin lgisini çekmektedir.

 

 

HOROZTEPE

      Erbaa ilçesi sınırları içerisinde yer alan Horoztepe de M.Ö.3000 yılına ait bir mezar ortaya çıkarılmıştır.Bu mezarlıkta madeni ve altın süs eşyaları bulunmuştur.Bu eşyalar arasında en önemli olanı, altın ve bronzdan yapılmış çocuğunu emziren kadın heykelciğidir.Bu paha biçilmez eser halen Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde teşhir edilmektedir.Daha sonraki yıllarda Horoztepe’ de yapılan kazılar sonucunda M.Ö.4000 yıllarına ait bulgular ele geçirilmiştir.Bu bölgede yapılan kaçak kazılar sonucu çıkartılan eserler, halen dünyanın değişik müzelerinde sergilenmektedir.

NİKSAR

      Niksar ( Neocaeseria) Antik kentin üzerinde bugünkü ilçe merkezi bulunmaktadır.Müze Müdürlüğünün Niksar’da bulunan Harmancık, kültür ve leylekli çeşme mahallerinde yaptığı kazıda ortaya çıkartılan mezar kalıntılarına göre bu şehrin tarihi belirlenmektedir.Niksar, Roma ve Bizans dönemlerinde işgal edilmiş, daha sonra Anadolu Selçuklu Döneminde çok önemli bir merkez olmuştur.Ayrıca bir dönemde Danişment Devletine başkent olmuştur.

 

KOMANA

       Tokat’ın Roma ve Bizans Dönemindeki yerleşim merkezidir.Günümüzde Gümenek mesire yeri olarak bilinmektedir.

       1940’larda yapılan araştırmada Helenistik ve Roma çağlarına ait kalıntılar bulunmuştur.Kentin içinde tapınak ve sarayların bulunduğu anlaşılmaktadır.

BOYUNPINAR

       Artova ilçe sınırları içerisinde yer alan Boyunpınar Köyünde Kalkaolotik Döneme ait höyük bulunmaktadır.1952 yılında yapılan bir araştırma da höyüğün ilk üç katmanı altında kalkolitik dönem kültür ve sanatına ait kırmızı, kahverengi, siyah astarlı seramik çanak çömlekler bulunmuştur.Ayrıca Boyunpınar Köyü Özündürük mevkiinde yumuşak kayaların oyulmasıyla oluşmuş, sığınak ve ibadet amacıyla kullanılmış 3 katlı yer altı yerleşim merkezi ortaya çıkartılmıştır.

BOLUS ( AKTEPE HÖYÜĞÜ)

      Tokat merkez Çamlıbel kasabası yakınındadır.Bugünkü köy eski Tunç, Hitit ve Frig Dönemlerini ihtiva eden büyük bir höyük üzerindedir.

MAŞAT TEPE

      Almus Baraj Gölünün sular altında bıraktığı geniş düzlüğe hakim tepedir.Yapılan kazılar sonucu ortaya çıkartılan seramikler buranın antik döneme ait bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir.