İlkelerimiz

 
Adil olmak,
Hızlı ve etkin olmak,
Tasarruflu davranmak,
Vatandaşın memnuniyetini sağlamak.