Etik Davranış İlkeleri

KAMU ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ


 

1- Mevzuat:
 

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması  Kanunu ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile  Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik bulunmakta  ve işlemler

bu  çerçevede sürdürülmektedir.

 

5176 Sayılı Kanun

 


2- Komisyon Kurulması:
 

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul  ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince,  Valilik Makamının 20.04.2015  tarih ve 01 sayılı oluru  ile İdaremiz Etik Komisyonu aşağıdaki şekilde  oluşturulmuştur.


Kamu Görevlilileri Etik Komisyonu Bilgileri

 

 

3-  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul  Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

 

4- Etik Davranış İlkeleri