Hakkari İl Özel İdaresi Encümen Başkanlığından Araç Satım İlanı

BİLGİLER
İhale/İlan Son Tarihi : 11.07.2017
İÇERİK

T.C

HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ

İl Encümeni Başkanlığı

İLAN

Hakkari İl Özel İdaresi makine parkına kayıtlı bulunan aşağıda cinsi, markası, modeli, plakası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati belirtilen araç ve iş makineleri ekonomik ömrünü doldurduklarından kayıttan düşümü yapılarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca açık teklif (açık artırma) usulü ile satışı yapılacaktır.

EKLER
hakkari_06062017.docx