Isparta İl Özel İdaresi Encümen Başkanlığı Muhtelif Marka Araç ve İş Makinası Satış İlanı

BİLGİLER
İhale/İlan Son Tarihi : 25.07.2017
İÇERİK

T.C.

İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞI
İLAN

 

 


İsparta İl Özel İdaresi’ne ait olup, aşağıda cinsi, markası, modeli, plakası, muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale gün ve saati belirtilen toplam 23 adet araç ve iş makineleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü" ile 25/07/2017 tarihinde, saat 1 l:00’de başlamak üzere ardı sıra ihale ile satılacaktır.

 

EKLER
ısparta_enc_ilan.PDF